Program Schedule Monday to Friday: Morning 4:30 - 8:30 - DZRH live 8:30 - 9:30 - Morning ot Music 9:30 - 11:00- Morning Hot Music 11:00 - 12:00 - B.I.K. "with Ontoy Pacete" 12:00 - 12:15 - DZRH noon time news 12:15 - 1:00 - B.I.K. "with Ontoy Pacete" Afternoon 1:00 - 5:00 - Hot afternoon music with "hot fm manila" 5:00 - 7:00 - Replay of B.I.K. with "Ontoy Pacete" Evening 7:00 - 10:00 - Evening party zone with "Hot fm manila" Saturday: Morning 4:30 - 7:30 - DZRH live 7:30 - 8:30 - Morning hot music with "Hot fm manila" 8:30 - 11:30 - The Mr. 0 show with " Mr. 0" 11:30 - 12:00 - 12:00 - 12:15 - DZRH live 12:15 - 1:00 - Noontime oldies but goodies Afternoon 1:00 - 5:00 - Hot afternoon music with "Hot fm manila" 5:00 - 5:30 - Only Jesus Saves 5:30 - 6:00 - Hot rock world with 6:00 - 7:00 - Hot saturday jam with 7:00 - 10:00 - Evening party zone with "Hot fm manila" Sunday: Morning 4:30 - 8:00 - Sunday's Hot rewind show 8:00 - 12:00 - Morning hot music with "Hot fm manila" 12:00 - 1:00 - Sunday oldies but goodies Afternoon 1:00 - 5:00 - Hot afternoon music 4:00 - 6:00 - Hot Harana with "neneng escalante, buddy calaolao, titong magbanua, and hot haranistas" Evening 7:00 - 10:00 - Sunday night fever with "Hot fm manila"ANG ISTASYON NGA NAGADAMPIG SA KAMATUORAN PARA SA KATAWHAN KAG NAGATUGRO KALINGAWAN SA TANAN HOT FM 106.9 MASARIGAN! KAG ANG ISTASYON NGA MASKI ANHON, NAGA TUSIK MAN SA GIHAPON. LAGAS ANG MAY GINAGATAS!

Website Available for Live Streaming

2015 DYJJHot Fm 106.9 Hamtic. All rights reserved

Program Schedule Monday to Friday: Morning 4:30 - 8:30 - DZRH live 8:30 - 9:30 - Morning ot Music 9:30 - 11:00- Morning Hot Music 11:00 - 12:00 - B.I.K. "with Ontoy Pacete" 12:00 - 12:15 - DZRH noon time news 12:15 - 1:00 - B.I.K. "with Ontoy Pacete" Afternoon 1:00 - 5:00 - Hot afternoon music with "hot fm manila" 5:00 - 7:00 - Replay of B.I.K. with "Ontoy Pacete" Evening 7:00 - 10:00 - Evening party zone with "Hot fm manila" Saturday: Morning 4:30 - 7:30 - DZRH live 7:30 - 8:30 - Morning hot music with "Hot fm manila" 8:30 - 11:30 - The Mr. 0 show with " Mr. 0" 11:30 - 12:00 - 12:00 - 12:15 - DZRH live 12:15 - 1:00 - Noontime oldies but goodies Afternoon 1:00 - 5:00 - Hot afternoon music with "Hot fm manila" 5:00 - 5:30 - Only Jesus Saves 5:30 - 6:00 - Hot rock world with 6:00 - 7:00 - Hot saturday jam with 7:00 - 10:00 - Evening party zone with "Hot fm manila" Sunday: Morning 4:30 - 8:00 - Sunday's Hot rewind show 8:00 - 12:00 - Morning hot music with "Hot fm manila" 12:00 - 1:00 - Sunday oldies but goodies Afternoon 1:00 - 5:00 - Hot afternoon music 4:00 - 6:00 - Hot Harana with "neneng escalante, buddy calaolao, titong magbanua, and hot haranistas" Evening 7:00 - 10:00 - Sunday night fever with "Hot fm manila"ANG ISTASYON NGA NAGADAMPIG SA KAMATUORAN PARA SA KATAWHAN KAG NAGATUGRO KALINGAWAN SA TANAN HOT FM 106.9 MASARIGAN! KAG ANG ISTASYON NGA MASKI ANHON, NAGA TUSIK MAN SA GIHAPON. LAGAS ANG MAY GINAGATAS!

​ DYJJ Hot Fm 106.9 Hamtic, Antique, Philippines

DYJJ​​​​ JON SHERWIN S. PACETE ADVERTISING AGENCY